Alfa Cargo
Nasza firma
Spedycja
Shipping
Kariera
Galeria
Kontakt
 
 

Paleta usług:

 • organizowanie przewozów kolejowych we wskazanych relacjach w kraju i za granicą
 • organizowanie przewozów samochodowych w kraju i za granicą
 • organizowanie przewozów żeglugą wodną i śródlądową
 • nadzorowanie przesyłek w czasie przewozu
 • przeładunek i składowanie towarów w porcie
 • kontrola ilościowa i jakościowa towarów
 • wystawianie dokumentów spedycyjnych i przewozowych
 • zgłaszanie przesyłek do odprawy celnej w imporcie, eksporcie i tranzycie
 • czarterowanie statków morskich we wskazanych relacjach
 • bukowanie przestrzeni ładunkowej na statkach linii regularnych
 • dodatkowe ubezpieczanie przewożonych ładunków

Relacje przewozowe:Copyright © Alfa Cargo Sp. z o.o.
DE PL EN